Taal: flag of Great Britain flag of The Netherlands

''I'M ME, NOT YOURS''

Jij kunt meehelpen met onze voorlichting!

Like onze Facebook pagina en deel onze posts. Bestrijd mensenhandel vandaag!

Contact

E-mail
kujaliana@gmail.com

Telefoonnummer
+256 754 288 643

Social media
icon Facebook

Wat wij doen

Het belangrijkste doel van Kujaliana Coalition is de bestrijding van mensenhandel in Oeganda door te werken aan preventie voor kwetsbare kinderen en vrouwen door middel van voorlichting, registratie van gegevens, versterking van het anti- mensenhandel netwerk en belangenbehartiging.

Voorlichting aan verschillende doelgroepen

Er wordt voorlichting gegeven in de hoofdstad Kampala en in andere steden en dorpen met inwoners met een verhoogd risico tot mensenhandel, zoals de grens regio’s en regio’s met binnenlandse ontheemden. Er wordt voorlichting gegeven op de middelbare scholen en universiteiten in Kampala, als ook in kerken en moskeeën. Er wordt informatie gegeven over de risico’s, signalen en methoden van mensenhandel en hoe men zich kan beschermen tegen mensenhandel. Daarna zullen wij ons richten op steden in de grensgebieden met Congo, waar signalen zijn dat veel meisjes en jonge vrouwen over de grens worden verhandeld. Ook het noorden van Oeganda, waar nog steeds naoorlogse problemen, zoals mensenhandel, aanwezig zijn en in het oosten van Oeganda, waar het armoedecijfer nog steeds hoog is, zijn er grote risico’s op mensenhandel,  wetende dat armoede een van de belangrijkste redenen is om in de val van mensenhandel verstikt te raken.

Er worden voorlichtingscampagnes via de media opgezet: het nationale radio- en TV-station,  de lokale radio stations en nationale en lokale kranten zullen de noodzaak om alle vormen van mensenhandel te stoppen, bespreekbaar maken.

Verder wordt er voorlichting over mensenhandel gegeven onder migratie-autoriteiten en consulaire en diplomatieke werkers, zodat zij deze kennis in hun dagelijkse contacten met potentiële slachtoffers kunnen gebruiken. Ook wordt er voorlichting gegeven aan andere relevante proffesionals, zoals beleidsmakers, politie, medische en sociale diensten en werkgelegenheid ambtenaren.

Call centre

De ‘Kujaliana – telefoon’ is een bron van advies en begeleiding aan potentiële slachtoffers die overwegen kansen op werk of andere aanbiedingen in het buitenland aan te gaan. Het fungeert anderzijds ook als een eerste contact voor slachtoffers van mensenhandel om hen te door te kunnen verwijzen en daarnaast zal deze telefoonlijn worden gebruikt voor het rapporteren van (verdachte) gevallen van mensenhandel.

Netwerk tegen mensenhandel

Kujaliana Coalition zet zich in om het anti-mensenhandel netwerk te verbreden en te versterken door samen te werken met plaatselijke kerken en moskeen, lokale scholen en universiteiten en andere partnerorganisaties, zoals lokale NGO’s en organisaties van de overheid.

Registratie

Kujaliana Coalition  verzamelt gegevens over de slachtoffers van mensenhandel om onderzoek te kunnen doen en analyses te kunnen maken van onderwerpen zoals de aard en grootte van mensenhandel in Oeganda, zodat er doelgerichte preventiemaatregelen kunnen worden genomen. Registratie maakt het mogelijk om te lobbyen op regeringsniveau om zodoende invloed uit te kunnen oefenen op de beleidsvorming wat betreft preventie en bescherming van de slachtoffers en vervolging van de plegers van mensenhandel.

Noodfonds

Kujaliana Coalitoin helpt meisjes en vrouwen die het slachtoffer van mensenhandel zijn geworden door ze naar de netwerkpartners te verwijzen voor vrijwillige terugkeer naar het land van oorsprong, medische en psychologische bijstand, huisvesting en reïntegratie.

Supporters